Projekty dopravního značení
včetně kompletního
inženýringu


Pasporty, projekty a inženýring v dopravním značení

 
Jsme mladou, progresivní a dynamicky se rozvíjející firmou, a proto si Vám dovolujeme nabídnout komplexní inženýring v oblasti dopravního značení. Jedná se především o služby na vysoké profesní a odborné úrovni v oblasti přechodného dopravního značení, trvalého dopravního značení, systémů informačně-orientačního značení a obecně o služby související s bezpečností silničního provozu:
  • dopravně-inženýrské odborné (DIO) konzultace
  • předběžné konzultace dopravně-inženýrských opatření (DIO) s orgány státní správy (Policií ČR, silničními správními úřady, vlastníky a správci komunikací, atd.)
  • návrh a vypracování pasportů a projektů dopravně-inženýrských opatření (DIO) (uzavírek, trvalého dopravního značení, jiných a ostatních dopravních opatření, zklidnění dopravy, atd.)
  • komplexní schválení a projednání dopravně-inženýrských opatření (DIO) s orgány státní správy (Policí ČR, silničními správními úřady, vlastníky a správci komunikací – ŘSD, SÚS, města a obce)
  • zajištění koordinace s dopravci (MHD a dopravci VOLD), případně další koordinace s ostatními účastníky správních řízení
  • zajištění ostatních potřebných dokladů a vyjádření sloužících jako podklad pro vydání rozhodnutí orgány státní správy
  • zajištění všech potřebných rozhodnutí a povolení od orgánů státní správy
  • kompletní realizace všech dopravně-inženýrských opatření (uzavírek, trvalého dopravního značení, atd.) včetně zajištění úprav SSZ a jiných potřebných souvisejících činností
Vybavení společnosti odpovídá požadavkům na využití moderních technologií pro projektové práce v oboru dopravních staveb. Jedná se jak o vlastní vybavení výpočetní technikou včetně nutných periférií, tak i o programové vybavení s vazbou na grafický CAD systém. Zaměření na velké zakázky s nutností koordinace různých profesí a vytváření stále aktuálních podkladů vedla k propojení pracovišť homogenní sítí.
 
 
 
 

Father & Son spol. s.r.o.
Švédská 5
620 00 Brno


tel: +420 545 219 433
fax: +420 545 232 377
email:
fas@fas.cz
 
edited by n.e.s.p.i.